627 [= Tav 118,5]
Non me poss’eu de morte defender

Non me poss’eu de morte defender,
pois vejo d’Amor que me quer matar
por ũa dona; mais, pois m’eu guardar
non posso ja de por dona morrer,
catarei ja das donas a melhor
por que, pois mi á de matar, m’at’Amor.
E, pois Amor en tal guisa me ten
en seu poder que defensa non ei
de partir morte, e, pois eu certo sei
que por dona a morrer me conven,
catarei [ja das donas a melhor
por que, pois mi á de matar, m’at’Amor].
E ben vej’eu, per qual poder en mí
Amor tomou, que non ei defenson
d’escusar mort’, e, pois en tal razon
ei por dona de prender mort’assi,
catarei ja das donas a melhor
por que, pois mi á de matar, m’at’Amor.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 

Manuscritos


B 610bis, V 213

En V só aparece a estrofa I (sen o derradeiro verso).

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 213-214); Simões (1991: 58 [= LPGP 758-759]); Littera (2016: II, 273).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 84); Braga (1878: 43); Machado & Machado (1952: III, 257-258).
III. Antoloxías: Tavares (1943 [1923]: 33); Tavares (1961: 26-27); Pena (1990: 68); Alonso Girgado (1992: 53).

Variantes manuscritas


1 Non] on B   2 d’Amor] [**]or V   4 de] do V; morrer] moirer B   9 partir] parar B   10 morrer] moirer B   11 catarei] Catasey B   15 Descusar morte (e) poys eu (certo ssey) tal razō B   16 prender] p̃nder B   18 que] qⁱ B

Variantes editoriais


1 defender] deffender Nunes   6 m’at’Amor] mat’Amor Nunes, Simões, Littera   8 seu] ssen Nunes   9 partir] parar Simões, Littera   12 m’at’Amor] mat’Amor Nunes, Simões, Littera   15 mort’, e] morte, [e] Simões; en] eu Simões, Littera   18 m’at’Amor] mat’Amor Nunes, Simões, Littera

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:196)

Encontros vocálicos: 6 mi‿á; 9 morte,‿e; 12 mi‿á; 18 mi‿á

Notas


Texto
 • 6

  Face á edición tradicional mat’Amor (isto é, ‘Amor mate’), preferimos a segmentación m’at’Amor, máis satisfactoria e polivalente do punto de vista semántico co verbo atar (‘Amor préndeme’), para alén de o verbo matar esixir a presenza dun pronome. Neste sentido, percíbese noutras pasaxes o mesmo xogo paronomásico subxacente entre m’atar e matar (cfr. a morte desto se m’ata, 248.4; e desto xi m’atou morte, 851.4). Véxase Glosario, s.v. atar.

 • 9

  Simões (e Littera) non consideraron o erro <a>/<ti> en B (<parar>/<partir>). Véxase nota a 349.16. O concepto de ‘apartar ou afastarse da morte’ (partir morte ou morte partir) é mesmo frecuente (véxase 880.14, 1214.r2).

 • 10

  Nótese a estrutura verbal conviir + a + infinitivo, en liña coa necesaria presenza do nexo preposicional (a ou de) cando a forma conxugada de conviir vai seguida de infinitivo, de xeito que só está ausente o nexo cando o infinitivo vai anteposto: pois m’escolher conven (377.19), perfiar me conven! (1337.21), colher non conven (1679.8). Véxase Glosario, s.v. conviir.

 • 14

  O substantivo defenson ‘defensa’ (cfr. 601.9), sen palatalización inducida por iode, como en prijon (vs. prison), derivado do lat. defensiōnem, é a forma maioritaria no corpus profano (3.14, 171.15, 601.9, 1320.10, 1332.18), fronte a sinónimos da mesma familia lexical como defesa ~ defensa (no v. 8).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado