231 [= Tav 71,2]
Muitos que mi oen loar mia sen[h]or

Muitos que mi oen loar mia sen[h]or
e falar no seu ben e no seu prez
dizen eles que algũu ben me fez;
e dig’eu: o ben do mundo melhor
me fez e faz, assi Deus me perdon,
desejar, mais en outra guisa non.
Fal’eu da sa bondade e do seu sén,
e dizen-m’eles, quand’esto dig’eu,
que ben mi fez porque sõo tan seu;
e dig’eu: o ben sobre todo ben
me fez e faz, assi Deus me perdon,
desejar, mais en outra guisa non.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 

Manuscritos


B 246

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 8 [= LPGP 466]); Littera (2016: I, 543).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 104); Machado & Machado (1950: II, 8); Rios Milhám (2018a: II, 231).
III. Antoloxías: Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 101).

Variantes manuscritas


1 Muitos] Muytu B   2 prez] p’ez B   3 dizen] dizeu B   9 sõo] scom B

Variantes editoriais


3 algũu] algũ(u) Nunes : algum Littera   7 bondade] bondad(e) Nunes : bondad' Littera   9 fez ... sõo] faz ... soom Nunes

Métrica


Esquema métrico: 2 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:120)

Encontros vocálicos: 1 mi‿o·en; 3 algu͂͜u; 7 bondade‿e

Notas


Texto
  • 3

    O indefinido algu͂u (como neu͂u) debería, aparentemente, computar como trisilábico; porén, u͂u na maior parte das súas aparicións funciona como unha forma monosilábica (e algu͂u como bisilábico), revelando dese xeito que se trata de grafías conservadoras. Algo similar acontece con bõo ~ boo (véxase nota a 241.10) e, aínda en menor medida, sõo ~ soo (véxase nota a 10.25), que son basicamente voces bisilábicas, aínda que nalgunhas ocasións computan como unisilábicas.

Buscar
    Non se atopou ningún resultado