1227 [= Tav 116,18]
Moir’, amiga, desejando

Moir’, amiga, desejando
meu amig’, e vós no vosso
mi falades, e non posso
estar sempr’en esto falando,
mais queredes falar migo?
Falemos no meu amigo.
Queredes que toda via
eno voss’amigo fale
vosc’e, se non, que me cale;
e non poss’eu cada dia,
mais queredes falar migo?
[Falemos no meu amigo].
Amiga, sempre queredes
que fale vosc’e falades
no voss’amig’e cuidades
que poss’eu; non o cuidedes,
mais queredes falar [migo?
Falemos no meu amigo].
Non avedes d’al cuidado,
sol que eu vosco ben diga
do voss’amig’, e, amiga,
non poss’eu nen é guisado,
mais queredes falar [migo?
Falemos no meu amigo].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 

Manuscritos


B 1211, V 816

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1973 [1928]: 307-308); Marroni (1968: 261-262 [= LPGP 742]); Cohen (2003: 444); Littera (2016: II, 247).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 279-280); Braga (1878: 153); Machado & Machado (1956: V, 318-319).
III. Antoloxías: Cidade (1941: 64-65); Nunes (1959: 326-327); Oliveira & Machado (1959: 98-99); Álvarez Blázquez (1975: 216-217); Fiúza (1981: 35-36); Pena (1990: 116-117); Pena (1993: 82-83); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996a: 188); Arias Freixedo (2003: 688-689).

Variantes manuscritas


3 falades] falardes B   4 falando] falado V   6 Falemos] falemꝯ(mꝯ) V   9 cale] tale BV   10 eu] en V  14 falades] faledes BV  19 d’al cuidado] tal coydadoV

Variantes editoriais


4 en esto] en’esto Littera   6 Falemos] falemus Marroni   12 Falemos] falemus Marroni   18 Falemos] falemus Marroni   19 cuidado] coydado Marroni   24 Falemos] falemus Marroni

Paráfrase


(I) Morro eu, amiga, desexando o meu amigo, e vós faládesme do voso, e non podo estar sempre falando disto; mais queredes falar comigo? Falemos do meu amigo.
(II) Queredes que en calquera circunstancia fale do voso amigo convosco, e, se non, que cale; e eu non podo (facelo) cada día; mais queredes falar comigo? Falemos do meu amigo.
(III) Amiga, sempre queredes que fale convosco e falades do voso amigo e pensades que eu podo; non o pensedes, mais queredes falar comigo? Falemos do meu amigo.
(IV) Non tendes outra preocupación, só que eu fale ben do voso amigo, e, amiga, nin eu podo nin é conveniente, mais queredes falar comigo? Falemos do meu amigo.

Métrica


Esquema métrico: 4 x 7’a 7’b 7’b 7’a 7’C 7’C (= Tav 160:461)

Encontros vocálicos: 3-4 posso/‿estar

Notas


Texto
 • 4

  É necesaria a consideración dunha episinalefa (posso/estar) para que o verso teña medida heptasilábica.

 • 14

  A rima indica a evidencia do erro faledes na palabra rimante (falades en rima con cuidades), talvez inducido polo precedente fale.

 • 15-16

  A articulación interrogativa neste período tamén sería posíbel, tal como Littera propón:
            Amiga, sempre queredes
            que fale vosc’e falades
            no voss’amig’, e cuidades
            que poss’eu?

 • 19

  Nótese como a variante de V (Non avedes tal coidado), para alén de incidir na alternancia dos ditongos -oi-/-ui- (véxase Monteagudo 2013 e 2015), ten sentido no contexto.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado