351 [= Tav 157,13]
Des que vos eu vi, mia sennor, me ven

Des que vos eu vi, mia sennor, me ven
o mui grand’afan e o muito mal
que ei por vós, pero direi-vos al:
ante que vos eu visse, d’outra ren
sei que non vira tamanno prazer
como vej’ora [sol por] vos veer.
Des que vos [eu] vi, sei que é maior
coita do mund’esta que por vós ei,
pero aven-mi o que vos ar direi:
ante que vos eu visse, mia sennor,
sei que non vira tamanno prazer
[como vej’ora sol por vos veer].
Des que vos eu vi, mia sennor, me deu
gran coita De[u]s, cada que vos non vi,
e gran pesar; mas, pero que mi assi
de vós aven, ante que vos viss’eu,
sei que non vira tamanno prazer
[como vej’ora sol por vos veer].
E, desejand’eu aqueste prazer,
des que vos non vir me fara morrer.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20

Manuscritos


A 215

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 418 [= LPGP 301]); Littera (2016: I, 331); Bruno (2022: 65-66).
II. Outras edicións: Carter (2007 [1941]: 126); Machado & Machado (1960: VII, 31-32); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018b: III, 351).

Variantes manuscritas


1 vos] uus A   3 vos] uus A   4 vos] uus A   6 vos] uos A   7 vos] uus A   10 vos] uus A   13 vos] uus A   16 vos] uos A

Variantes editoriais


1 vos] vus Michaëlis   3 vos] vus Michaëlis   4 vos] vus Michaëlis   6 vej’ora [sol por] vos veer] vej’or’, a vus veer Michaëlis : vej’or’a vos veer Littera : vej'ora [de] vos [eu] veer Bruno   7-8  Des que vos [eu] vi, sei que é maior / coita do mund’ést’a que por vós ei] des que vus vi, sei que é [a] mayor / coita do mund’esta que por vos ei Michaëlis : des que vos vi, sei que a maior / coita do mund’est a que por vós hei Littera: Des que vos [eu] vi, sei que [a] maior / coita do mund’est a que vós ei Bruno   9 vos] vus Michaëlis   10 vos] vus Michaëlis   12 vej’ora sol por vos veer] vej’or’, a vus veer Michaëlis : vej’or’a vos veer Littera : vej'ora de vos eu veer Bruno   13 vos] vus Michaëlis   14 vos] vus Michaëlis   16 vos] vus Michaëlis   18 vej’ora [sol por] vos veer] vej’or’, a vus veer Michaëlis : vej’or’a vos veer Littera : vej'ora de vos eu veer Bruno   20 vos] vus Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C + 10c 10c (= Tav 160:258)

Encontros vocálicos: 9 mi‿o; 15 mi‿assi

Notas


Texto
  • 6

    O texto fixado por Michaëlis, seguido en Littera, non ten moito sentido, razón que xustifica unha alternativa textual máis acaída, menos complexa do que a de Bruno, con reconstrución das dúas sílabas ausentes na copia de A: a expresión sol por vos veer rexístrase tamén en Joan Soarez Somesso (93.20).

  • 7-8

    Tendo en conta a hipometría do v. 7 e o inicio dos vv. 1 e 15 (Des que vos eu vi) parece evidente que a solución asenta na restauración do pronome ausente, en face de Michaëlis, que restaura o artigo en [a] maior / coita; pola súa parte, Littera prolonga a hipometría versal ao tempo que transforma a forma verbal é nun artigo feminino, que obriga a unha segmentación da secuencia <esta> no v. 8 como (est a) para dispor dun verbo que eliminou no verso anterior.

Buscar
    Non se atopou ningún resultado