Concluída a sección das cantigas de amigo (UC 641-1.1315)

16/12/2022
848 [= Tav 98,1]: Meendinho «Sedia-m’eu na ermida de San Simion» [B 852, V 438]
Volver ás novas