B - Cancioneiro da Biblioteca Nacional
V. B1431 - B1664

Manuscrito non dispoñíbel - proxecto en andamento