1243 [= Tav 64,12]
Filha, de grado queria saber

– Filha, de grado queria saber
de voss’amig’e de vós ũa ren:
como vos vai ou como vos aven.
– Eu vo-lo quero, mia madre, dizer:
quero-lh’eu ben e que-lo el a mí,
e ben vos digo que non á máis i.
– Filha, non sei se á i máis, se non,
mais vejo-vos sempre con el falar
e vejo-vos chorar e el chorar.
– Non vos terrei, madre, i outra razon:
quero-lh’eu ben [e que-lo el a mí,
e ben vos digo que non á máis i].
– Se mi-o negardes, filha, pesar-mi-á,
ca, se máis á i feit’, a como quer,
outro conselh’avemos i mester.
– Ja vos eu dixi, madre, quant’i á:
quero-lh’eu ben [e que-lo el a mí
e ben vos digo que non á máis i].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 

Manuscritos


B 1227, V 832

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1973 [1928]: 399); Zilli (1977: 109-110 [= LPGP 416-417]); Cohen (2003: 462); Littera (2016: I, 482).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 286-287); Braga (1878: 157); Machado & Machado (1956: V, 341).
III. Antoloxías: Fernández Pousa (1951: 63); Torres (1977: 72); Pena (1990: 120); Jensen (1992: 150); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996a: 94); Magalhães (2007: 106).

Variantes manuscritas


4 Eu] en V   9 vos] uos BV; e] et V   10 terrei] teirey B   16 á] al B

Variantes editoriais


3 vos ... vos] vus ... vus Zilli   6 vos] vus Zilli   8 vos] vus Zilli   9 vos] vós Zilli   10 vos] vus Zilli   12 vos] vus Zilli   15 avemos] avemus Zilli   16 vos] vus Zilli   18 vos] vus Zilli

Paráfrase


(I) –Filla, de boa vontade querería saber do voso amigo e mais de vós unha cousa: como vos vai ou que vos sucede. 
–Eu quérovolo, miña nai, dicir: quérolle eu ben e el quéreme ben a min, e ben vos digo que nada máis hai niso.
(II) –Filla, non sei se hai máis niso, se non, mais véxovos sempre falar con el e véxovos chorar a vós e mais a el. 
–Non hai niso, madre, outro motivo: quérolle eu ben e el quéreme ben a min, e ben vos digo que nada máis hai niso niso.
(III) –Se mo negardes, filla, pesarame, pois, se hai niso algo máis, sexa como for, entón precisamos outro consello. 
–Xa vos dixen, madre, o que niso hai: quérolle eu ben e el quéreme ben a min, e ben vos digo que nada máis hai niso.

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:103)

Encontros vocálicos: 10 madre,‿i; 13 mi͜-o, -mi͜

Notas


Texto
 • 5

  O encontro de quer co pronome persoal lo/a(s) de terceira persoa en función de CD xera un conglomerado que-lo (quer-lo > quel-lo > que-lo) que rara vez se rexistra nos textos medievais.

 • 9

  Na lingua trobadoresca os pronomes persois oblicuos, tónicos, poden ser utilizados en función de complemento directo sen preposición: nótese no verso este uso en el, coordinado co clítico vos (e vejo-vos chorar e el chorar).

 • 10

  Nótese a inhabitual colocación do adverbio i tras pausa (Non vos terrei, madre, i outra razon) que permite a sinalefa. Cfr. nota a 905.1.

 • 14

  A locución a como quer ‘sexa como for, de calquera modo’ só se atesta noutra cantiga máis (1474.10).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado