400 [= Tav 31,4]: Estevan Faian «Vedes, sennor, quero-vos eu tal ben» [A 240, B 428, V 40]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[V]edes sennor
quero uus eu
tal bem. qual mayor posso no
meu coraçon. e non diredes uos
porem de non. non amigo
mais direi me outra rem.
[N]on me queredes uos ami
mellor. do que uus eu quer
amig e sennor.
 
[V] uus non ueio1
se d’s me ualla de ren nē de mi
e non diredes que non est assi
non amigo mas quero mi al dizer
[N]on me queredes uos a mi mellor
 
[A]mo uus tanto que eu ben sei
que non podia mais ꝑ bōa fe
enon diredes que assi non e
non amigo mas al me uus direi
[N]on me que.

B


Vedes senhor querouꝯ eu tal ben
qual mayor posso no meu coracon
e non diredes uos porē denon
non amigo mays direy moutra rē
Non me queredes uos ami melhor
doq̄ uꝯ eu quera migue senhor
 
 
 
 
Hu uꝯ nō ueio nō ueio p̃zer
se ds̄ mj ualha derē nē demī
enō diredes q̄ nō est assy
nō amigo mays q̄ro mal dizer
Nōme q̄redes uos amj̄ melhor
 
Amo uꝯ tāto q̄ eu muj bē sey
q̄ nō podia mays ꝑ bōa fe
e nō diredes q̄ assy nō e
non amigo mays almeuꝯ direy
Nōme

V


  Vedes senhor querouꝯ eu tal ben  
    qual mayor posso no meu coraçon  
    enō diredes uos porē denō  
    nō amigo mays direy moutra rrem2  
    nō me queredes uos ami melhor  
    do que uꝯ eu quera migue senhor  
     
     
     
     
  Hu uꝯ nō ueio nō ueio p̄zer  
    se des mi ualha de tē nē demī  
    e nō diredes q̄ nō est assy  
    nō amigo mays q̄ro mal dizer  
    dōme q̄redes uos amj̄ melhor  
     
  Amo uꝯ tanto q̄ eu muj bē sey  
    q̄ nō podia mays per bōa fe  
    e nō diredes q̄ assy nō e  
    nō amigo mays alme\u/ꝯ3 direy | dō me.  
  1. ^

    A seguir deste vocábulo o pergamiño está raspado. Seguramente se cancelou texto.

  2. ^

    O segundo <r> está un pouco apagado, mais non parece cancelado. Mais ben semella un caso de duplo <r> en posición inicial.

  3. ^

    O <u> está copiado na entreliña sobre o <e> e a abreviatura <>.