428 [= Tav 136,7]: Pero Viviaez «Ũa dona, de que falar oi» [B 447]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Hunha dona de que falar oy
deseia ueer enon posso guarir
sena ueer e sey quesea uir (hua)
hua non uir cuydamoirer loguy
poys que a uir hua nō uir prazer
demj nen dal nū ca cuydaueer
 
A que nō uj mental coyta ten
fol q̄a uir hūa non uyr moirerey
pois q̄ a uir hua nō uyr nō sey
rē q̄ me guarde de morte porem
Poys q̄a uyr hua nō uir
 
A que nō ujemchassy1 uay matar
Sol q̄a uir hua uir matarma
pois q̄a uir hua nō uir nō a
rē q̄me possa demorte guardar
Pois q̄a uir hua nō uir
  1. ^

    O <c> talvez está cancelado.