303 [= Tav 147,18]: Roi Paez de Ribela «Tanto faz Deus a mia sennor de ben» [A 192, B 343]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[T]anto faz deus a mia sēnor  
de ben. sobre quantas no mundo  
quis fazer. que uus direi eu(...)1 ora {eu}
que mia uen. pero meu ueio  
por ela2 morrer [N]on querria das  
outras a mellor. eu querer ben  
por auer seu amor.  
   
[E] no amar mia sēnor3 que eu4 ui {eu}
tan fremosa e que tāmuito ual.  
e en que eu tanto ben entendi  
pero que punna de me fazer mal  
[N]on querria das outras a mellor.  
   
[P]ero que dela niun ben nō ei.  
e assi moire me non ten posseu.  
tan muito ual sobre quātas eu sei.  
que pois me d’s tan bōa sēnor deu.  
[N]on querria das outras a mellor  
   
[C]a me faz deus tan bōa dona mar.  
que me ual mais ueela uā uez  
que quanto ben mioutra podia dar  
e poila d’s tan bōa dona fez  
[N]on querria. d. o. a. m.  

B


Tanto fez deꝯ amha senhor de ben
Sobre quantas no mundo quis fazer
Queuꝯ direy ora quem hauen
Pero meu ueio por ela moirer
Non queiria das outras a melhor
En querer ben por dizer sen amor·
 
 
E non amar mha senhor que uj
Tam fremosa e que tam muyto ual
E enque eu tanto ben entendi
Pero que punha demj faz’ mal
Non queiria·
 
Pero que dela eu nēhū ben non ey
E assy moyre me non ten pᵉ seu(l)
Tam muyto ual sobre ꝙʷtas eu sei
Que poismj d’s tan bōa senhor deu.
Non queiria
 
Camj faz d’s tan bona dona amar
Que mj ual mays ueela hūa uez
Que quanto ben mout̃ podia dar
E poila d’s tan bona dona fez
Non queiria·
 1. ^

  A palabra foi corrixida; o pergamiño está raspado (aínda quedan restos do texto primitivo).

 2. ^

  Tanto esta forma como a precedente están escritas sobre raspadura. Non se aprecian indicios de corrección nas marxes.

 3. ^

  O trazo de pluma que marca a abreviatura está esvaído e afectado por unha mancha.

 4. ^

  Esta forma é froito de corrección; o pergamiño está raspado.