301 [= Tav 147,17]: Roi Paez de Ribela «Tan muit’á ja que non vi mia sennor» [A 190, B 341]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[T]an muit aia que non ui
mia sennor. e tan coitado fui poila
non ui. que uā rren sei eu mui
ben demi. pero me faz muito mal
seu amor [A] mayor coita de quantas
o gei. perderia se a uisse u sei.
 
[P]ero que mela nunca fezo ben.
nen mio fara ia en quant eu uiuer
tan gran sabor ei eu dea ueer.
que se a uisse sei eu uā ren.
[A] mayor coita. q. o. e.
 
[E] ueg a muitos aqui razōar
que amais graue coita de soffrer
ueela ome e ren nolle dizer.
mais pero lleu nō ousasse falar.
[A] mayor coita de quantas ogei.

B


Tan muyta1 ia q̄ non uj mha senhor
E tan coytado fuj poila non uj
Que hunha ren sey eu muy ben demj
Pero mj faz nmyto mal seu amor
Amayor coyta de quantas oieu
Perderia sea uisseo sey
 
Pero que mela nūca fezo ben
Nēmho faza ia en ꝙʷteu uiu’
Tan gram sabor ei eu dea ueer
Que sea uisse sei eu hūa ren
A mayor
 
E ueya muytꝯ aqui razōar
Que amays g̃ue coyta de sofrer
Veela home e ren nonlhi dizer
Mays ꝑolheu non ousa falar·
A mayor·
  1. ^

    O trazado da vogal final <a> é intermedio entre o dun <u> e o dun <a>.