133 [= Tav 97,40]: Martin Soarez «Sennor fremosa, pois me non queredes» [A 46, B 158]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  SEnnor fremosa pois me non que  
  redes. creer a cuit an que me ten amor  
  por meu mal e que tan ben pareçedes.  
  ꞇ por meu mal uus filei por sennor. ꞇ por  
  meu mal tan muito ben oy. dizer. de uos  
  ꞇ por meu mal uus uj. pois meu mal  
  e quanto ben uus auedes.  
     
     
  E pois uꝯ uos da cuita nō nēbrades  
  nen do affan q̄ ma mor faz p᷈nder.  
  por meu mal uiuo mais ca uꝯ cuidades.  
  e por meu mal me fezo d’s naçer.  
  e por meu mal nō morri u cuidei.  
  como uos uisse por meu mal fiq̄i.  
  uiuo. pois uos por meu mal ren n̄ dades.  
     
{e} Desta cuit an que me uos tēedes 1  
  en que ogeu uiuo tan sen sabor  
  q̄ farei eu pois mia uos nō creedes2  
  q̄ farei eu catiuo pecador  
  q̄ farei eu uiuēdo sēpr assi.  
  q̄ farei eu q̄ mal dia naçi.  
  q̄ farei eu pois me uos nō ualedes.3  
     
  E pois que deus non q̄ me uallades {q̄} ‹ds̄ nō q̄r q̄ me uallades›
  nen me q̄irades mia coita creer4 {me} ‹q̄ q̄irades mia coita creer›
  q̄ farei eu por d’s q̄ mio digades.  
  q̄ farei eu se logo nō morrer.  
  q̄ farei eu se mais a uiuer ei.  
  q̄ farei eu q̄ consello nō sei.  
  q̄ farei eu q̄ uos desamꝑades.  

 

B


Senhor fremosa·poys me nō queredes
creer acoytan que meten amor
por meu mal e quetā ben parecedes
epor meu mal (tan muyto) uꝯ filhey
por senhor
epor men mal tan muyto ben oy
dizer deuos epor meu mal uꝯ uj
poys meu male quanto ben uos auedes
 
Epois uꝯ uos da coita nō nēbrades
nē do affam q̄mho amor faz sofrer
pʳmeu mal uyuo mays ca uos cuydades
epʳmeu mal me fezᵒ d’s nacer
epʳmeu mal nō moiri hu cuidey
comouꝯ uisse pʳ meu mal fiq̄i
uiuo poys uos pʳ meu mal ren nō dades
 
Desta coyta·enq̄me uos teedes
ēq̄ oieu uino tā sen sabor
q̄ farey eu catiuo precador
q̄ farei uiuēdo semp̃ssy
q̄ farei eu q̄ mal dia naçi
q̄ farei eu poys me uos nō ualedes
 
 
E poys q̄ d’s nō q̄r q̄me ualhades
nē q̄irades mha coita·creer
q̄ farey eu pʳ ds̄ q̄mho digades
q̄ farei eu se logo nō moirer
q̄ farei eu se mays auiū ey
q̄ farey eu q̄ couselhi nō ey
q̄ farey eu q̄uos desenparades
 1. ^

  O grafema que sinala a corrección está anotado no interior da maiúscula. A partir deste verso, na marxe dereita da columna o pergamiño está raspado en varios puntos.

 2. ^

  Na marxe dereita da columna, en correspondencia con este verso e co precedente, o pergamiño parece raspado.

 3. ^

  O pergamiño está raspado. Desde os dous últimos grafemas de pois (incluídos) o verso foi corrixido.

 4. ^

  O pergamiño está raspado. Desde me (incluído) o verso foi corrixido.