293 [= Tav 141,7]: Rodrig'Eanes Redondo «Senhor, por Deus vos rogo que querades» [B 333]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Senhor por d’s uos rogo que querades
Saber hū dia mha uentura
E contra uos a que quero melhor
De quantas cousas d’s quiso fazer
Emha senhor non uos ousa dizer
Nem dagram coyta que me uos dad’s
E por uos moirerey tal uentura·
 
Este ede que uos uos g̃dades
De non faz’des se non o milhor
Et de non cacard’s por outra ren
A tanto c’eede uos ben de mj̄
Que muy peq̄na ꝓl ꝑ tenheu y
Poys d’s non q̄r que amj̄ ben facad’s
Que uos en al facad’s o melhor
 
Mha senhor quanto mais ben fazed’s
E tanto fazed’s a mj̄ leuar
Mayor coydado no meu coraçon
Endeseiar oben que nos d’s deu
E mha senhor atātolhi negueu
Que ueia quel torto me faz e d’s
De me fazer d’s tal coita leuar