958 [= Tav 63,71]: Joan Airas de Santiago «Senhor fremosa, do bon parecer» [B 956, V 543]

Transcrición paleográficaImprimir

B


S enhor fremosa do bon parecer
Pero que moyro querendo uꝯ ben  
Seuꝯ digo que muyto mal mj uen  
Por uos non mj queredes ren dizer  
Pero no mundo non sey eu molher  
Que tan ben digo que dizer quer  
   
E mha senhor fremosa moirerey  
Con tanto mal comomj faz amor  
pᵉ uos esseuolo digo senhor  
Non mj dizedes o quelhi farey  
Pero.  
   
Estas coytas grandes que sofri  
pᵉ uos semj uꝯ en uenho queixar  
Come se non soubessedes falar  
Non mj dizedes o que faça hy  
Pero  
   
E poys non fala quen ben diz que quer1  
Como falara ben quen non souber

V


Senhor fremosa do bon parecer
pero que moyro querendo uꝯ ben  
seuꝯ digo que muyto mal mi uen  
por uos nō mi queredes ren dizer  
pero no mūdo nō sey eu molher  
que tan ben diga o que dizer quer  
   
E mha senhor fremosa morrerey  
cō tanto mal comomi faz amor  
pᵉ uos esseuolo digo senhor  
nōmi dizedes oq̄hi farey  
pero.  
   
Estas coytas grandes q̄ so fri  
pᵉ uos serauꝯ en uenho q̄ixar  
come se nō soubessedes falar  
nō mi dizedes oq̄ faza hy  
pero no.  
   
E poys nō falha quē ben diz q̄ q̄r  
como falara bē quē nō souber
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.