735 [= Tav 29,1]: Estevan Coelho «Sedia la fremosa seu sirgo torcendo» [B 720, V 321]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Sediala fremosa seu sirgo1 torcēdo
sa uos mansselinha fremosa dizēdo  
Cantigas damigo  
   
Sediala fremosa seu sugo laurādo  
sa uor māssel inha f’mosa cantādo  
Cantigas  
   
Par d’s de cruz dona sey eu q̄ auedes  
amor muj coitado q̄ tā bē dizedes  
Cantigas  
   
 
 
 
 
 
Par d’s de cruz dona sey q̄ ā dades  
damor muy coytada q̄ tā bē cātades  
Cantigas  
   
Auuytor comestes2  
q̄ adeuynhades

V


Sediala fremosa seu sugo torcendo
sa uoz mansseli nha fremosmo dizendo  
cantigas da migo  
   
Sediala fremosa seu sugo laurādo  
sa uoz māsselmha fr̄moso cantando  
cantigas.  
   
(Par đs de cruz dona sey q̄ādades  
q̄ā dades  
damor mui coytada q̄ tā ben cantades  
cantigas)3  
   
Par đs de cruz dona sey eu q̄ auedes  
amor mui coitado q̄ tā bē dizedes  
cantigas.  
   
Par đs de cruz dona sey q̄ā dades  
damor mui coytada q̄tan ben cantades  
cantigas.  
   
Auuytor comestes  
q̄ adeuy\h/ades
  1. ^

    O trazado das grafías <ir> parece corrixido sobre unha errada grafía <u> previa, tal como se encontra sen corrixir no v. 4, onde se le <sugo>. O <g> presenta un trazo anomalamente grande. 

  2. ^

    As dúas liñas da fiinda foron sinaladas por Colocci coa habitual liña vertical abranzente á esquerda.

  3. ^

    Toda a estrofa foi anulada cun trazo de pluma.