256 [= Tav 152,17]: Vaasco Gil «Se vos eu ousasse, sennor» [A 148, B 271]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[S]e uus eu ousasse sennor. no  
mal que por uos ei ( )falar1. desque uꝯ  
ui a meu coidar. pois fossedes en sabe  
dor doer uus yades de mi.  
   
   
[E] por 2 nunca estes meꝯ3  
ollos fazen se non chorar  
uuus non ueen con pesar.  
se o soubessedes por deus.  
[D]oer uus yades de mi.  
   
   
   
   
   
   
   
[M]ais non uus faceu saber  
de quanto mal me faz amor  
por uos ca mey4 de uos5 pauor. {y}
ca se uolousasse dizer  
[ ]oer uus yades demi.  

B


Se uos eu ousasse senhor no mal
Que por uos ei afalar
Desqueuꝯ ui ameu cuydar
Poys fossedes en sabedor
Doeruꝯ yades demi
 
Por q̄ nūca esta meꝯ
Olhꝯ fazen se nō chorar
Huuꝯ nō ueē cō pesar
Seo soubesse des pᵉ d’s
Doeruꝯ hyades demī
 
Come quāto meu coraçō
Se nō eu uos den al cuydar
Se uoleu ou sasse mostrar
pᵉ mesure pᵉal nō
Doeruosyades demī
 
Mays nōuꝯ façen sabedor
De qʷnto mal mi faz amor
Pᵉ uos camey deuos pauor
Ca se uol ousasse diz’
Doeruos hyades d’ mj̄
 1. ^

  Anulado por raspadura talvez algún carácter.

 2. ^

  Tanto este vocábulo como o precedente están escritos sobre raspadura.

 3. ^

  O vocábulo está escrito sobre raspadura. A seguir tamén o pergamiño está raspado.

 4. ^

  O último grafema do vocábulo é froito de corrección; está escrito sobre raspadura.

 5. ^

  Inicialmente debeuse escribir ues, transformándose despois en uos.