982 [= Tav 120,46]: Pero da Ponte «Se eu podesse desamar» [A 289, B 980, V 567]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[S]e1 eu podesse des amar. aque
me senpre des amou. ꞇ podess algū
mal buscar. aquen me senpre
mal buscou. assi me uingaria
eu. se eu podesse coyta dar. aquen
me senpre coyta deu.
 
 
[M]ays non poss eu enganar
meu coraçon que menganou
porquanto me fez deseiar
aquen me nunca deseiou
et por esto non dormio eu
por que non posso coyta dar
a quen me senpre coyta deu
 
[M]ays rog adeus que desampar
aquen massi desanparou
uel que podess eu destoruar
aquen me senpre destoruou
ꞇlogo dormiria eu
se eu podesse coyta dar
aquen me senpre coyta deu
 
[V]el que ousas en preguntar
aquen me nunca preguntou
por que me fez en si cuydar
poys ela nunc en mi cuydou
ꞇ por esto lazeyro eu
por que non poss eu coyta dar
aquen me senpre coyta deu

B


Se eu podesse desamar
A queu me sempre desamou  
E podessalgun mal buscar  
A quen mj sempre mal buscou  
Assy me uingaria eu  
Se eu podesse coyta dar  
A quen mj semp’ coyta deu  
   
Mays sol non posso eu enganar  
Meu coraçon que menganou  
Pᵉ quantomj faz deseiar  
A quē me nunca deseiou  
E pᵉ esto non dormeu  
Por que non posseu coita dar  
 
   
Mays roga d’s que desenpar  
A quen mhassy desemparadou  
Ou que podesseu estornar  
A que me sempre destoruou  
E logo dormiria dar  
Se eu podesse coyta dar  
 
   
A el que ousassen preguntar  
A que me nunca preguntou  
Pᵉ que me faz enssy cuydar  
Poys ela nunca en m cuydou  
E por esto lazero eu  
Por que non posseu coyta dar

V


Se eu podesse desamorr2
aqueume sempre desamou  
e podessalgun mal buscar  
aquēmi sempre mal buscou  
assy me uingaria eu  
se eu podesse coyta dar  
aque ami sempre coyta deu  
   
Mays sol nō posso en enganar  
meu coraçon qm̄ enganou  
pᵉ quantomi faz deseiar  
aquēme nūca deseiou  
e pᵉ este nō dormeu  
por q̄ nō posseu coita dar.  
 
   
Mays rogađs q̄ desen par  
aquē mha ssy desenpereu  
on que podesseu estornar  
aq̄me sempre destornou  
elogo3 dormiu da  
se eu.  
 
   
A el q̄ ousasseu preguntar  
aquēme nūca gunton  
pᵉ q̄ me fez enssy mydar  
poys ela nūca enmī cuydou  
epor esto lasero en  
por q̄ nō posseu coyta dar.
  1. ^

    A letra de espera non responde aos módulos habituais que esta presenta no conxunto do códice.

  2. ^

    As grafías <or> parecen máis claras, neste contexto, que unha grafía <a> (lección de Monaci).

  3. ^

    O <o> final está reescrito sobre unha grafía previa e lese con dificultade.