996 [= Tav 155,11]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Se eu ousass’a Maior Gil dizer» [A 301, B 993, V 581]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]e eu ousass amayor gil di
zer. como lleu quero ben des q̄
a ui. meu ben seria dizer llo a
ssi. mays non llo digo ca non ey
poder. [D]elle fa(l̻)lar en quanto mal
me uen. et quantas coytas queren
do lle ben.
 
[C]omo lleu quero ben de coraçon
sello dissesse ben seria ia
mays por que sey que mio estrayara
sol non llo digo ca non ey sazon
[D]elle falar. en. q.
 
[S]e lleu dissess en qual coyta damor
por ela uiue quant afan ey
meu ben seria mays non llo direy
per nulla guisa ca ey gran pauor
[D]e lle falar. e. q. m.
 
[M]ays de todesto non lle dig eu ren
nen llo direy ca lle pesara en

B


Se eu ousassa maior gil dizer
Comolheu quero ben desquea uj  
Meu ben seria dizerlho assy  
Mays non lho digo ca non ey poder  
Delhi falar en quanto mal mj uen  
E quanta coyta querendolhi ben  
 
   
E sse soubessen qʷl coita damor  
Pᵉ ela uyuo e ꝙʷtaffam eu ey  
Meu ben seeria mays non lho direy  
Per nulha gⁱsa ꝑomei sabor  
Delhi falar  
   
Comolhi eu quero ben de coracon  
Selho disser meu ben seria ia  
Mays pᵉ que sei que mho estranhara  
Sol non lho digo. ca non ey sazon  
Delhi falar

V


Se eu ousassa mayor gil di zer
comolheu quero ben desquea ui  
meu ben seria dizerlho assy  
mays nonlho digo ca nō ey poder  
Velhi1 falar en quanto mal mi uen  
e quanta coyta querendolhi bē.  
 
   
E sse soubessenq̄l coita damor  
pᵉ ela uiuo e ꝙ̄taffam eu ey  
meu ben seeria mays nō lho direy  
per nulha grisa ꝑomei sabor  
delhi falhar en quanto mal mi uē  
   
Comolhi eu q̄ro ben de coraçon  
selho disser meu ben seria ia  
mays pre que sei q̄ mho estranhara  
sol nō lho digo ca nō ey sazon  
delhi.
  1. ^

    As dúas primeiras grafías son irregulares no ms. polo que a nosa lectura é conxectural.