182 [= Tav 125,46]: Pero Garcia Burgales «Se Deus me valla, mia sennor» [A 92, B 196]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Se deus me ualla mia sennor de1
  grado querria seer sandeu por quant ouço
  dizer. que o sandeu non sabe ren. damor
  nen que xe mal nen ben. nen sabe sa mor
  te temer. poren querrian sandeçer.
   
   
   
  [E] por non soffrer a mayor.2
  coita das que d’s quis fazer.
  qual la eu senprei a soffrer
  por uos. ꞇ rog a d’s poren.
  que me faça ꝑder o sen.
  e pauor que ei de morrer.
  ou me non leixe mais uiuer.
   
  E d’s non me leixe uiuer.
  se eu an sandecer non ei.
  ca se uiuer senpr a uerei.
  coita damor direi uꝯ qual.
  gʷn coita se me ds̄ nō ual.
  e se for sandeu ꝑderei.
  a gʷn coita que damor ei.
   
  [C]a des quandeu ensandeçer
  se u᷈dad dizen ben sei.
  ca nunca pesar prenderei.
  nen gʷn coita damor nē dal.
{e} nen saberei quexest mal.
  nen mia morte nō temerei.
  d’s equand en sandecerei.

B


Se deꝯ mj ualha mha senhor
de grado queiria seer
sandeu por quanto ço dizer
que osandeu non sabe ren
damor nen q̄xe mal nⁱen ben
nē sabe sa morte temer
poren queirian sandecer
 
Eporen uiuo na mayor
coita das q̄ d’s qⁱs fazer
q̄lha eu senp’ i a sofrer
pʳuos e rogad’s pʳen
q̄mj faça ꝑder o sen
epauor q̄ ei de moirer
oume nō leixe mays uiuer
 
Ed’s nōme leixe uiuer
se eu enssandecer nō ei
ca se uiuer semp̃uerei
coita damor direy uꝯ qʷl
grā coyta semj d’s nō ual
esse for sandeu ꝑd’ei
ag̃m coita q̄ damor ei
 
Ca desquādeu enssandecer
se u’dade dizen bē sei
ca nūca pesar p’nd’ei
nē grā coita damor nē dal
nō sab’ei q̄xest mal
nē mha morte nō teme’i
desquādenssandecerei
  1. ^

    Na marxe dereita da columna figura a nota (?) / bōo diz᷈ dasā (?) […], de man tardía.

  2. ^

    Na marxe esquerda da columna sinalouse / crltuxo (?), de man tardía. Os dous primeiros caracteres do segundo vocábulo son de lectura difícil no orixinal.