649 [= Tav 151,22]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Sabedes: quant’á, ‘migo, que m’eu vosco veer» [B 633, V 235]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Sabedes quātamigo  
  Que meu vosco ueer  
  Non puda tanta oie  
  Que nūca ui prazer  
  Camigo gradoiadeꝯ  
  Que uꝯ ueen os olhos meꝯ  
     
  Ouuē preuos mal coyta  
  Eno meu coraçō  
  Que nūcauꝯ cuydara  
  Veer nulha sazon  
  Ca ⸫⸻  
     
  E irogueu meu amigo  
  Aqꝉ ds̄ q̄me fez  
  Que nūca eu ia vina1  
  Sen vos tā out̃ vez  
  Ca ⸫⸻  
     
  E bē assimho qiso  
  Mha uentea guisar  
  Que nūca sē uos ouui  
  Sabor erguē chorar  
  Ca ⸫⸻

V


Sabedes quantamigo
   que meu uosco ueer  
  nō puda tanta oie  
  que nūca ui prazer  
  ca migo grado ia deꝯ  
  que uꝯ ueen os olhos meꝯ  
     
Ouuen pᵉ uos tal coita  
  eno meu coraçō  
  q̄ nūcauꝯ cuydara  
  ueer nulha sazon  
  ca.  
     
E rrogueu meu amigo  
  aq̄l đs q̄ me fez  
  q̄ nūca eu ia uyua  
  sen uos tā out̃  uez  
  ca.  
     
E ben assimho qⁱso  
    mha uentaᵉ guisar  
  q̄ nūca sen uos ouui  
  sabor erguē chorar  
  ca.2
  1. ^

    O <i> parece que está sobreescrito por riba dun <y> previo, aínda que o proceso puido ser á inversa.

  2. ^

    A seguir, o copista trazou unha liña horizontal, probabelmente ao decatarse de que non deixara o espazo habitual entre dúas cantigas.