288 [= Tav 75,21 (= 157,51)]: Joan Perez d'Avoin «Que sen meu grado m’oj’eu partirei» [A 181]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[Q]ue sen meu grado mogeu
partirey. de uos sennor u me uos
espedir como partir me de quanto
ben ey. e saber ben ca desque uos
non uir. Ca nunca ia poderei
gran prazer. u uos non uir de
nulla ren ueer.
 
[P]or que entendo que uos prazera
mauerei ora de uos a quitar
mais nunca om en tal coyta sera
comeu serei mentre sen uos morar
Ca nunca ia. p. g. p.
 
[E] rogueu d’s que tan de coraçon
me uos fez amar desquando uos uj.
que el me tornen algūa sazon.
u uos eu ueia ca ben sei de mi.
[ ]a nunca ia. p. g. p.