344 [= Tav 7,12]: Afonso Meendez de Beesteiros «Que sen meu grado me parti» [B 382]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Que sen meu grado me party
Demha senhor edomeu ben
Que quero melhor doutra ren
E en graue dia nacj
Por eu nunca poder ueer
Poyla non uj nen hun prazer