370 [= Tav 3,3 (= 101,7)]: Meen Rodriguez Tenoiro «Quando m’eu mui triste de mia sennor» [A 227, B 402, V 12]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Quando meu mui triste
de mia sennor. mui fremosa
( )1 sen meu grado quitei
e sela foi mesquinne eu fiquei
nunca me ualla min nostro (s)
sennor. Se eu cuidasse que
tanto uiuera sena ueer se an
te non morrera
 
Ali u eu dela quitei os meꝯ
ollos e me dela triste parti.
se cuidasse uiuer quāto uiui.
sena ueer nūca me ualla d’s.
Se eu cuidasse que tanto uiuera
 
Ali u meu dela quitei mas non
Cuidei que tanto podesse uiuer
como uiui sena poder ueer
ca nr̄o sēnor nunca me ꝑdon
Se eu cuidasse que tanto. u.

B


Quando meu muj triste d’mha senhor2
mui fremosa sen meu grado quytey
essela foy e eu mez quinho fiquey
nūca mi ualha amj nostro senhor
Se eu cuydasse que tanto uiuera
sena ueer se ante non moirera
 
 
 
Aly hu dela qⁱtey os meꝯ
olhꝯ eme dela tⁱste ꝑti
se cuydasse uiu’ quanto uiuj
sena ueer nūcamj ualha ds̄
Se eu cuidasse q̄ tanto nj
 
Aly humeu dela qⁱtei mays nō
cuydei q̄ tāto podesse uiu’
como uiuj sena poder ueer
ca nostro senhor nūcamj ꝑdon
Se eu cuyda

V


  Quando meu muj triste de mha senhor
    mui fremosa sen meu grado quytei
    essela foy e eu mez quinho fiquey
    nuncha mi ualha ami nostro senhor
    se eu cuydasse que tanto uiuera
    sena ueer. se ante non moirera
   
   
   
  Aly hu dela qⁱtey os meus
    olhꝯ eme dela triste ꝑti
    se cuydasse uiu’ quanto uiui
    sena ueer nūcami ualha đs
    se eu cuydasse q̄ tanto ui
   
  Aly humeu de la qⁱtei mays nō
    cuydei q̄ tanto podesse uiu’
    como uiuj sena poder ueer
    ca nōstro senhor nūcami ꝑdon. se eu cuyda.
  1. ^

    Anulada por rasura talvez unha palabra.

  2. ^

    A palabra final está practicamente oculta por unha mancha de tinta que traspasou o papel, mais percíbense trazos que permiten identificar as diferentes grafías.