311 [= Tav 72,13]: Joan Lopez d'Ulhoa «Quand’eu podia mia sennor» [A 200, B 351]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[Q]uandeu podia mia sennor.  
ueer ben deseiaua enton. de  
la eno meu coraçon. e non  
querria ia me llor [ ]lle {D reffran}
falar e a ueer. e nunca outro  
ben auer.  
   
[C]horand enton dos ollos meus.  
con tanto ben deseiand al.  
e soffra agora muito mal  
e non querria mais a d’s.  
[D]elle fala e a ueer  
   
[E]u1 perdia enton o sen  
quando lle podia falar  
por seu ben que me deseiar  
faz d’s me fezesse este ben.  
[D]elle falar e a ueer.  

B


Quandeu podia mha senhor
Veer·ben deseiaua enton
Dela eno meu coraçon
E non queiria ia melhor
Delhi falar ea ueer
E nunca outro ben auer
 
Chorā denton dꝯ olhꝯ meꝯ
Con tanto ben deseiandal
E sofrer agora muyto mal
E non queiria mais a d’s
Delhi falar ea ueer
 
Eu perdia enton o sen
Quandolheu podia falar
pᵉ seu ben que me deseiar
faz d’s que me fez este ben
Delhi falar ea ueer
  1. ^

    Tanto esta letra de espera como a do verso precedente son apenas perceptíbeis a causa dunha gran nódoa de humidade.