994 [= Tav 155,8]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Pouco vos nembra, mia sennor» [A 300, B 991, V 579]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]ouco uos nembra mia sen̄or.
quant afan eu por uos leuey. ꞇ quan
ta coyta por uos ey. ꞇ quanto mal
me faz amor. [P]or uos ꞇ non me
creedes. mia coyta nen me ualedes.
 
 
[E] sennor ia perdi o sen
cuidand en uos et odormir
con gran coyta de uos seruir
et outro mal muyto me uen
[P]or uos ꞇ non. m. c.
 
[P]or uos me uēo muyto mal
des aquel dien que uos ui
et uos amey ꞇuos serui
uiuend en gran coyta mortal
[P]or uos ꞇnon. m. c.
 
[E] desmesura fazedes
que uos de mi non doedes

B


P ouco uꝯ nenbra mha senhor
Quantafam eu por uos leuey  
E quanta coyta por uos ey  
E quanto mal mj faz amor  
Por uos e non mj creedes  
Mha coyta nen mj ualedes  
   
E ssenhor ia perdi ossen  
Cuydanden uos e o dormir  
Con gram coyta de uꝯ uir  
E outro mal muy tomj nen  
Por uos e non mi creedes  
   
Por uos mj uēo muyto mal  
Desaquel dia que uꝯ uj  
E uꝯ amei euꝯ seruj  
Vyuendara gram coyta mortal:  
 
   
E des mesura fazedes  
Que uꝯ de m non doedes

V


Pouco uꝯ nenbra mha senhᵉ
quanta fam eu por uos leuey  
e quanta coyta por uos ey  
equanto mal mi faz amor  
por uos enō mi creedes  
mha coyta nen mi ualedes  
   
E ssenhor ia ꝑdi o ssen  
cuydandenuos e dormir  
cō gm̃ coyta deuꝯ uir  
e outro mal muytomi uē  
por uos enōmi creedes  
   
Por uos mi ueō muyto mal  
desaq̄l dia q̄ uꝯ ui  
euꝯ amei euꝯ ui  
uyuēdam gm̃ coita mortal  
 
   
E desmesura fazedes  
q̄ uꝯ demin nō doedes