568 [= Tav 25,83]: Don Denis «Por Deus, senhor, pois per vós non ficou» [B 551, V 154]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Por ds̄ senhor poys ꝑ uos nō ficou
De mi fazer bē e ficou per mi
Teede por bē poys assy passou
En galardō de quantouꝯ serui
De mi Teer puridade senhor
E eu auos ca este o melhor
 
Nō ficou ꝑ uos de mi fazer bē
E de/ds̄ aiades bō galardon
Mays a mha mīgua foy g̃nde pᵉen
Pᵉe mercee Teede pᵉ razon
De mi Teer poridade senhor
 
Sempᵉ uos desto bō grado darey
Mays eu mīguey ē loor e/ē prez
Como ds̄ q̄s mays assy passou
Praxauꝯ senhor pᵉ qꝉ uꝯ el fez
De me Teer poridade senhor
 
Ca nō Tiro eu nēuos prez nē loor
Daqueste p̄yto se sabudo for1

V


  Por deꝯ senhor poys per uos nō ficou  
    demi fazer bē e ficou per mi  
    teede por ben poys assy passou  
    en galardō de quanto uꝯ serui  
    demi teer puridade senhor  
    e eu auos ca este omelhor  
     
  Non ficou ꝑuos demi fazer bē  
    e đ đs aiades bon galardon  
    mays amha mīgua foy g̃ade pᵉen  
    pᵉ mercee teede pᵉ razon  
    demi teer poridade senhor  
     
  Senprouꝯ desto bon grado darey  
    mays eu minguey en loor e en prez  
    como đs quis mays assy passou  
    prazauꝯ senhᵉ pᵉ q̄l uꝯ el fez  
    deme teer poridade senhor  
     
  Ca nō tiro eu nē uos prez nē loor  
    daq̄ste pyto se sabudo for.  
  1. ^

    Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical, á esquerda.