506 [= Tav 25,76]: Don Denis «Pois mia ventura tal é ja» [B 508, V 91]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Poys mha uētura tale ia
Que sodes tā poderosa
De mī mha senhor fremosa
Por mesura q̄ en uos a
E por bē q̄ uꝯ estara
Poys deuos nō ey neu hū bē
Deuꝯ amar nōuꝯ pesen senhor
 
E poys pᵉ bē no teedes
Que eu aia de uos grado
Pᵉ quātaffam ey leuado
Pᵉ uos e assy queredes
Ma senhor fe q̄ deuedes
Poys de uos nō ey 1 hū bē
 
E lume destes olhꝯ meꝯ
Poys massy desanparades
E q̄ me grado non dades
Como dam out̃s a os seꝯ
Ma senhor po lo amor de deꝯ
Poys de uos nō ey nē hū bē
 
Eu nō perderey o sen
E uos nō perderedes hi rē senhor

V


  Poys mha uentura tale ia  
    que sodes tam poderosa  
    demī mha2 senhor fremosa  
    por mesura que enuos a  
    epor ben queuꝯ estara  
    poys deuos non ey nen hun ben  
    deuꝯ amar nonuꝯ pes en senhor  
     
  E poys pᵉ bē nō teedes  
    q̄ eu aia deuos grado  
    pᵉ quātaffam ey leuado  
    pᵉ uos cassy q̄redes  
    mha senhᵉ fe q̄ deuedes  
    poys deuos nō ey ben. hū ben  
     
  E lume destes olhꝯ meꝯ  
    poismassy desenparades  
    eq̄me grado nō dades  
    como dam out̄s aos seꝯ  
    mha senhor polo amor de đs  
    poys deuos nō ey nē hū bē  
       
  E eu nō ꝑderey o sen  
    euos nō perdedes hi ren senhor.  
  1. ^

    O <N> ten un trazado irregular e parece reescrito sobre outra grafía previa que semella un <b>. Probabelmente o copista saltou para a palabra final do verso e, ao decatarse, corrixiu o erro.

  2. ^

    Entre esta palabra e a anterior parece que hai unha grafía cancelada, talvez un <l>.