992 [= Tav 120,36]: Pero da Ponte «Pois me tanto mal fazedes» [B 989, V 577]

Transcrición paleográficaImprimir

B


P oys me tanto mal fazedes
Senhor semj non ualedes  
Sey ma ca mortoyredes  
A muj pouca sazon  
Senhor se me non ualedes  
Non mj ualtra se deꝯ non  
   
Gran peccado per fazedes  
Senhor semj non ualedes  
Ca uos sodes e seredes  
Coita domeu coracon  
Senhor se mj non ualedes  
   
Pois mental poder teendes  
Senhor semj non ualedes  
Prasmada uꝯ en ueeredes  
Se moyro en uossa prigon  
Senhor.

V


Poys me tanto mal fazedes
senhor semi nō ualedes  
sey camha mortoyredes  
amuj pouca sazon  
senhor seme nō ualedes  
nō mi ualrra se deꝯ non  
   
Grā pecado per fazedes  
senhᵉ semi nō ualedes  
ca uos sodes e seredes  
coita do meu coraçon  
senhᵉ semi nō ualedes  
   
Poys mental poder teēdes  
senhᵉ semi nō ualedes  
prasmada uꝯ en ueeredes  
se moyro en uossa prigon  
senhᵉ semi non.