914 [= Tav 143,12]: Roi Fernandiz de Santiago «Pero tant’é o meu mal d’amor» [B 912, V 499]

Transcrición paleográficaImprimir

B


P ero tante omeu mal damor
E a muy gram coyta que ey  
Por uos que dizer nono sey  
Bon dia nacera senhor  
Se apostadaqueste mal  
Eu atendesse deuos al  
   
Todeste mal quātam uen  
Nena gram coyta que sofri  
pᵉuos des queuꝯ conhoçi  
Nono teiria ia en mal  
Se aposta.  
   
Pero todeste mal mj1 tolhera  
O sen nēlhi cuyda guarir  
Se dem nōsse quer partir  
Sabor au’ya del ia  
Se aposta  
   
Muyto e o mal que mj sofrer  
Fazedes pᵉ que mj falar  
Non queredes nen ascoytar  
₽o mays en queiria auer  
Se aposta  
   
Cu deuos non attendeu al2  
Que mj façades se non mal

V


Pero tante omeu mal damor
ea muy gram coyta que ey  
por uos que dizer nono sey  
bon dia nacera senhor  
se aposta da queste mal  
en atendesse deuos al  
   
Todeste mal quantar aj nē  
ne na grā coyta q̄ sofri  
pᵉuos des q̄uꝯ conhoçi  
nono terria ia eu ren  
se aposta da q̄ ste  
   
Pero todeste mal mi tolhera  
osen nēlhi cuydaguarir  
se de min nōsse q̄r partir  
sabor au’ya del ia  
se aposta.  
   
Muyto e o mal q̄ mi sofrer  
fazedes pᵉ q̄ mi falar  
nō queredes nē ascoytar  
ꝑo mays en q̄rria auer  
se aposta da.  
   
Ca deuos nō atendeu al  
q̄mi façades se nō mal.
  1. ^

    Interpretamos a lineta sobre o <j> non como sinal de nasalidade, senón como o punto desta letra. Este copista adoita puntuar o <j> con ese trazo e utiliza outra lineta máis longa e fina, cun punto central, para marcar a nasalidade, tal como se pode apreciar dúas liñas máis abaixo nesta mesma estrofa e no verso inicial da estrofa anterior. 

  2. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical situada á súa esquerda.