952 [= Tav 63,60]: Joan Airas «Pero tal coita ei d’amor» [B 949, V 537]

Transcrición paleográficaImprimir

B


P ero tal coyta ey damor
Que mayor non podomauer  
Non moyro uen ey en sabor  
Nen moirerey ameu poder  
Por que senpratē dauer ben  
Da dona que quero gram ben  
   
E osq̄muy coytadꝯ son  
Damor deseiā a moirer  
Mays eu assy d’s mi pardon  
Queria gran sazon uyuer  
Por que sempratendo dauer ben  
   
Mal. sen e pᵉ desaꝑar  
Home de muj gram ben auer  
Dessa senhor quelhi d’s dar  
Pode nono quereu fazer  
Por que semp̃tendo  
   
E quen deseia mortauer  
Pᵉ coyta damor non faz sen  
Neno te nheu pᵉ de bon sen

V


Pero tal coyta ey damor
que mayor nō podomauer  
non moy ro nen ey en sabor  
nen morrerey ameu poder  
porque sen pratē dauer ben  
da dona que quero gram ben  
   
E os q̄ muy coytadꝯ son  
damor deseiā amorrer  
mays eu assy des mi perdon  
q̄ria grā sazon uyuer  
porq̄ sem tendo dauer ben  
   
Mal sen e pᵉ desasperar  
home de mui grā bē auer  
dessa senhor q̄lhi đs dar  
pode nono q̄reu fazer  
por q̄ sem  tendo auer bē  
   
E quē deseia mortauer  
pee coyta damor nō fazsen  
neno tenheu pᵉ de bon sen