341 [= Tav 7,11]: Afonso Meendez de Beesteiros «Per boa fe, non saben nulha ren» [B 379]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Per boa fe non saben nulha ren
Das mhas coytas os queme uan poer
Culpa demeu muj catiuo fazer
E en meꝯ cantares tanto sey eu ben
Nen saben qual coyta mj faz sofrer
Esta senhor que me ten en poder