1081 [= Tav 121,14]: Pero d'Armea «Ora vos podess’eu dizer» [B 1078, V 670]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Ora uꝯ pode sseu dizer (a co)1  
  A coyta domeu coracon  
  E non chor assy loguenton  
  Pero non ey endo poder  
  Se uos eu amha coyta contar  
  Que poys non aia de chorar  
     
  Ey eu muj g̃m coyta endurar  
  Pero seuꝯ dizer qui ser  
  Mha coyta e uola disser  
  Non ey poder demen guardar  
  Seuꝯ eu mha.  
     
  Mui g̃m coyta uꝯ contarey  
  Damor que sofre sofri  
  Desquandeu mha senhor nō uj  
  E pero non me guarderey  
  Seuꝯ eu mha.  

V


  Ora uꝯ po\de/sseu dizer a coyta do meu coraçon  
  enon chorassy loguenton  
  ꝑo non ey endo poder  
  seuos eu amha coyta contar  
  que poys non aia de chorar  
     
     
  Ey eu mui ḡm coyta endurar  
  ꝑo seuꝯ dizer qⁱser  
  mha coyta euola disƥ  
  nō ey poder demen guardar  
  seuꝯ eu mha  
     
  Mui gm̃ coyta uꝯ contarey  
  damor q̄ sofre sofri  
  desquandeu mha senhᵉ nō ui  
  e ꝑo nō me guadẽy  
  seuꝯ eu mha coyta  
  1. ^

    As tres grafías iniciais do verso seguinte foron copiadas e canceladas logo con trazos verticais.