162 [= Tav 106,12]: Nuno Fernandez Torneol «Ora vej’eu que me non fara ben» [A 73, B 186]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Ora ueg eu que me non fara
ben. amia sennor pois me mando di
zer. que me partisse de a ben querer.
pero sei eu quelle farei poren. mentreu
uiuer senprelle ben querei. ꞇ senpr a ia
sennor chamarei.

B


Ora ueieu quemj non fara ben
amha senhor poismj mandou dizer
queme partisse delhi ben querer
pero sey eu quelhi farei poren
lemeutren uiuer semprelhi bē q̄rrei
e semprea ia senhor chamarey