340 [= Tav 7,9]: Afonso Meendez de Beesteiros «Oimais non á ren que mi gradecer» [B 378]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ooy mays nona ren quemj gradecer
A mj a muj fremosa mha senhor
Dea seruir ia mentren uino for
Ca de pram assime ten en poder
Que non possendo coraçon partir
E ꝑo mj pes eya ia de seruir