1004 [= Tav 146,3]: Roi Martiinz d'Ulveira «Oimais, amiga, quer’eu ja falar» [B 1000, V 589]

Transcrición paleográficaImprimir

B


O(o)y mays amiga quereu ia falar
Con meu amigo quanto xel quiser  
Vedes por que ca tan g̃m ben mj quer  
Que ben uꝯ digueu quante semelhar  
Quanteu sey que non ey de cuydar  
Non queiria meu dano por saber  
Que podia perj meu ben auer  
   
Falarey cōel que nō mestara  
Mal nulha ren e mesura farey  
Delhi falar. ca per quanteu del sey  
Que mj quer ben e ssen p’mho q̄ira  
Que ueiades o g̃ndamor q̄ mha  
Non queiria.  
   
Falarey cō el poys estassy  
Par d’s amiga ca semp’ punhou  
De me uir. desi nūca meirou.  
Desquemeu fuj per quanteu a p’ndi  
E mays uꝯ direi que del entendi  
Non queiria  
   
E poys mel quer comoydes dizer1  
Dessa fala non ey ren que temer

V


Oy mays amiga quereu ia falar
con meu amigo quāto xel quiser  
uedes por que ca tan grā bē mi quer  
que ben uꝯ digueu quante semelhar  
quanteu sey que non ey de cuydar  
non querria meu dano por saber  
que podia peri men bē auer  
   
Falarey cōel q̄ nō me stara  
mal nulha tē eme sura farey  
delhi falar ca ꝑ quā teu del sey  
q̄ mi q̄r bē essenmho q̄rra  
q̄ ueiades ogn̄ damor q̄ mha  
nō q̄rria.  
   
Falarey cō el poys estassy  
par đs amiga ca senp̃ punhou  
deme uir desi nūcamem ni  
desq̄ meu(*)2 fui ꝑ quā teu a p̃ndi  
emays uꝯ direi q̄ del entendi  
non.  
   
E poysmel q̄r comoydes dizer  
dessa fala non ey tē q̄ temer
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.

  2. ^

    O copista debeu cancelar un carácter cun trazo de pluma vertical.