1019 [= Tav 63,53]: Joan Airas de Santiago «O voss’amig’á de vós gran pavor» [B 1015, V 605]

Transcrición paleográficaImprimir

B


O uossamiga deuos gram pauor
Ca sabel queuꝯ fazen entender  
Que foy amiga deuos mal dizer  
Mays uossamigo dizendo melhor  
Que de quanto disse deuos e diz  
Volo iulgadassy come senhor  
Ca diz que non query outro juyz  
   
Queixa desuꝯ del mays se d’s qui  
Saberedes a pouca de sazon  
Que nunca disse deuos seben non  
Nen dira mays diz quanti a mest’  
Que de quanto disse deuos e diz  
Volo iulgade comou ꝯ prouguer  
Ca diz que non quer hi  
   
Rogoumel muyto que uꝯ iurasseu  
Que nunca disse deuos senon ben  
Nono dira ear diz outr a ren  
E non a mays que diga cuydomeu  
Que de quanto disse deuos e diz  
Vos iulgadi o uosseo seu  
Ca diz.  
   
Filhado seu p’yto como diz1  
Sobre uos e consselho uolo eu  
E non ponhades hi outᵒ juyz

V


O uossamiga de uos grā pauor
ca sabel q̄uꝯ fazen entender  
que foy amiga deuos mal dizer  
mays uossamigo dizendo melhor  
que de quanto disse deuos e diz  
uolo uilgadassy come senhor  
ca diz que nō query outroJuiyz  
   
Queixadesuꝯ del mays se đs qⁱ  
saberedes e pouca de sazō  
q̄ nūca disse deuos se bē nō  
nē dira mays diz quāti a mest̃  
q̄ de quanto disse deuos e diz  
uolo uilgate comouꝯ prouguer  
ca diz q̄ nō q̄r hy outro Juyz  
   
Rogoumel muyto q̄uꝯ iurasseu  
q̄ nūca disse de uos se nō ben  
nono dira ear diz outra ren  
e nō a mays q̄ diga cuydomeu  
q̄ de quanto disse deuos e diz  
uos uulgadi o uosseo seu  
ca diz que nō q̄r hy.  
   
Filhado seu yto como diz  
sobre uos econ sselhouolo eu  
e non ponhades hi outᵒ Juyz
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.