1014 [= Tav 63,46]: Joan Airas «O meu amigo non pod’aver ben» [V 600]

Transcrición paleográficaImprimir

V


O meu amigo non poda uerben
demi amigas uedes por que nō  
el non mho diz assy deus mi perdō  
nen lho digueu e assi nꝯ1 auen  
ci con pauor non mho ousamētar  
eu amiga nono posso roguar  
   
E gran sazon a ia per boā fe  
q̄ el meu ben pod’a auer  
eia mays nuncamho ousou dizer  
eo pⁱuo direyuꝯ eu come  
el cō  
   
E gran tempa q̄lheu entendi  
q̄ mho disō mays ouui pauor  
demi pesar epar nr̄o senhᵉ  
pugneramē destamꝯ assy  
el cō pauor nō mho ousamētar2  
   
E o preyto guysadensse chegar  
era mays nō a ꝙ̄io comezar
  1. ^

    A primeira grafía parece un <n> corrixido por riba dun <u> previo.

  2. ^

    O <o> inicial está refeito sobre unha grafía escrita previamente.