1293 [= Tav 93,6]: Martin de Giinzo «Nunca eu vi melhor ermida nen máis santa» [B 1276, V 882]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Nunca eu ui  melhor ermida nē mays sc̄a  
  O quesse de mi en finge e mi canta  
  Disserō mi q̄ assa coyta sēprauāta  
  Por mi ds̄ auos grado  
  E dizēmi q̄ e coytado  
  Por mi o periurado  

V


  Nunca eu ui melhor ermida nē mays scā  
  oquesse demi en fingeemi canta  
  disserō mi que assa coyta sempra uanta  
  por mi deus auos grado  
  edizenmi que e cuydado  
  por mi o periurado