273 [= Tav 79,40]: Joan Soarez Coelho «Nunca coitas de tantas guisas vi» [A 165, B 317bis]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Nunca coitas de tantas gui1  
sas ui. como me fazedes sennor  
soffrer. e non uus queredes de  
min doer. e uel por deus do e de uꝯ  
de mi( )2 (c)a3  sennor moire uedes que  
mia uen. se uos alguen ben quer  
quero lleu mal. e quero mal quā  
tos uus queren ben.  
   
[E] os meus ollos cō q̄ uꝯ eu uj  
mal q̄r e d’s q̄ me uꝯ fez ueer.  
ea morte q̄ me leixa uiuer.  
e mal o mundo por quāt y naçi.  
[C]a sennor moir e uedes q mia uen4  
   
A mia uentura q̄reu mal5 {muy gʷm}
e quero mal a o meu coraçon  
e tod aq̄sto sēnor coitas son.  
e q̄ro mal d’s por q̄ me nō ual.  
[C]a sēnor moir e uedes q̄ mia uen  
   
E tenno que fazo dereite sen. en  
querer mal quen uꝯ q̄r mal e ben.6  

B


Nunca coytas de tantas gireyfas uj
Comome fazedes senhor sofrer
E non uꝯ queredes demj̄ doer
E uel por deꝯ doedeuꝯ demy
Ca senhor moyre uedes quemhauen
Seuꝯ alguen mal quer querolheu mal
E quero mal quantꝯ uꝯ queren ben
 
 
E os meꝯ olhꝯ ꝯqueuꝯ eu ui
Mal quera d’s que meuꝯ fez ueer
E a morte que me leixa uiuer
E mal co mūdo pᵉ quanti naçi
Ca senhor
 
E mha uent’a quereu pᵉ en mal
E quero mal ao meu coraçon
E todaquesto senhor coytas son
E quero mal d’s pᵉ que mj non ual
Ca senhor
 
E tenho que faço d’eyte sen
En querer mal ꝙʷuꝯ q̄r mal e ben
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna unha man tardía escribiu […]mal aqē q̄r bem asua amigo / […] al aqē mal q̄r.

 2. ^

  Talvez se anulou mediante raspadura un carácter (mais véxase nota seguinte: a raspadura pode estar relacionada co proceso de retoque da inicial do refrán).

 3. ^

  Nun primeiro momento debeuse deixar o espazo para debuxar a maiúscula que debía iniciar o refrán e debeuse escribir, erroneamente, o grafema <c> (que debía iniciar o retrouso). Á vista do erro, raspouse ese grafema, que aínda é parcialmente lexíbel.

 4. ^

  O verso está afectado polo excesivo corte que sufriu o folio na súa marxe superior.

 5. ^

  A marca para a integración no verso do sintagma escrito na marxe localízase antes do vocábulo mal.

 6. ^

  A fiinda presenta disposición similar á da primeira cobra da cantiga.