158 [= Tav 108,2]: Nuno Rodriguez de Candarei «Nostro Sennor, en que vos mereci» [A 69, B 182]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Nostro sennor en que uus mereçi
por que me fostes tal sennor mostrar
a mais fremosa que eu nunca ui. a
que non ouso nulla ren falar. pero
a ueio non llouso dizer. a mui coita
que me faz auer. [E]y miassi mia coi
ta en durar.

B


Nostro senhʳ en que uꝯ mereçi
por quemj fostes tal senhʳ mostrar
a mays fremosa que eu nūca uj
aque nō ouso nulha rem falar
pero a ueio noulhouso dizer
a muy gram coyta q̄ me faz auer
e ey massy mha coyta endurar