1218 [= Tav 110,3]: Nuno Treez «Non vou eu a San Clemenço orar e faço gran razon» [B 1202, V 807]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Nō vou eu asā clemēto grar e faço gr̃a razō1
  Ca el nō mi tolhe acoita q̄ trago no meu coraçō
  Nen mha duzo meu amigo
  Perolho roguelho digo
   
   
   
  Nō uou eu asā clemēto2         16
  Nē el nō sse nēbra demī
  Nē mha duz o meu amigo
  Q̄ senpᵉmey desq̄o vi
  Nē mha duz o
   
  Ca se(l) el madussesse3
  O q̄ me faz peādandar
  Nunca tantꝯ esta daes              16
  Arderā anto seu altar
  Nē mha duz meu
  Ca se el madussesse o por q̄ eu moiro damor4
  Nūca tantꝯ estadaes arderā āto meu senhor
  Nen mha duz meu
   
  Poys eu e mha uoontade
  Deo nō veer sō bē fis5
  Q poirey par caridade
  Antel candeas de paris
  Nē mha duz meu amigo
   
  En mi tolher meu amigo
  Filhou comigo ꝑfia
  Pᵉ endardera uꝯ digo
  Antel lume de bogia
  Nē mha duz meu ⸫⸻

V


  Nō uou eu a san clemento orar  
  e faço gram razon  
  ca el nō mi tolhe a coyta  
  que trago no meu coraçon  
  nen mha duzo meu amigo  
  perolho roguelho digo  
     
  Non uou eu a san demenço  
  nē el nō sse nēbrademī  
  nē mha duz o meu amigo  
  q̄ senp̃ mey des q̄ o ui  
  nē mha duz o  
     
  Ca se el madussesse  
  o q̄ me faz pēadan dar  
  nūca tantꝯ esta daes  
  arderā anto seu altar  
  nē mha duz meu  
  ca se el madussesse o por q̄ eu moiro damor  
  nunca tantus estadaes arderā anto meu sēhor  
  nen mha duz meu.  
     
  Poys eu emha uoontade  
  deo nō ueer sō ben fis  
  q̄ porrey par candade  
  antel candeas de paris  
  nen mha duz meu amigo.  
     
  En mi tolher meu amigo  
  filhou co migo fer fia  
  pᵉendardera uꝯ digo  
  antel lume de bo gia  
  nen mha duz meu.  
 1. ^

  Colocci marcou os dous primeiros versos cunha liña vertical á dereita e indicou en número as 16 sílabas de que constan.

 2. ^

  Colocci uniu as liñas de dúas en dúas cuns trazos curvos á dereita, para indicar que cada par constitúe un único verso. Á dereita indicou o número de sílabas: 16.

 3. ^

  Colocci uniu as liñas de dúas en dúas cuns trazos curvos á dereita, para indicar que cada par constitúe un único verso. Á dereita indicou o número de sílabas: 16.

 4. ^

  Colocci uniu estes dous versos cunha liña vertical á dereita, e indicou en número as 16 sílabas de que constan.

 5. ^

  A última letra parece corrixida sobre un <z> escrito previamente.