1032 [= Tav 63,44]: Joan Airas de Santiago «Non vos sabedes, amigo, guardar» [B 1028, V 618]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Non uꝯ sabedes amigo guardar
Deuꝯ saberem por uosso mal sen  
Como me uos sabedes muytamar  
Nena gram coyta queuꝯ por mj uen  
E querouꝯ enden desanganar  
Se soube ren que mj queredes ben  
Quyte sodes de nuncamj falar  
   
Per nulha ren nōme posso qⁱtar  
De falar uosque semp’me temj  
Demo sab’em camā dalongar  
De uos seo soub’em desaly  
E querouꝯ  
   
Do que me guarda tal e seu cuydar  
Que amades ami gout̃ senhor  
Casse auerdade poder osmar  
Nunca ueredes ia mays hu eu for  
E querouꝯ  
   
E sse auedes grā coyta damor1  
Auelaedes ꝑmj mayor  
Ca delongi miuꝯ farā catar

V


Non uꝯ sabedes amigo guardar
deuꝯ saberem por uosso mal sē  
comome uos sabedes muytamar  
nena gram coyta q̄uꝯ por mi uen  
equerouꝯ endeu desenganar  
se souberē quemi queredes ben  
quyte sodes denūcami falar.  
   
Per nulha rē nō me posso qⁱtar  
de falar uos semmi temi  
demho sabẽm caman dalōg̃r  
deuos seo soubẽm desaly  
eq̄rouꝯ endeu de  
   
Do q̄me guarda tal e seu cuydar  
q̄ amades amigout̃ senhᵉ  
ca sse auerdade poder osmar  
nūca ueredes ia mays hu eu for  
eq̄rouꝯ endeu  
   
E sse auedes grā coita damor  
auelaedes ꝑ mī mayor  
ca delongi miuꝯ farā catar
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.