474 [= Tav 18,27]: Afonso X «Non quer’eu donzela fea» [B 476]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Non quereu donzela fea
Que a mha porta pea
Non quereu donzela fea
E negra come caruon
Que antha mha porta pea
Nen ffata come Sison
Nen querey
 
Non quereu donzela fea
E uelosa come cam
Que anta mha porta pea
Non faca come alermā
Non quereu donzela fea
Que anta mha porta pea
 
Non quereu donzela fea
Que abrancos os cabelos
Q ue anta mha porta pea
Nen faca cōm cameles
Non queren donzela fea
Que anta mha porta pea
 
Non quereu donzela fea
Veelha de ma coor
Que anta mha porta pea
Nen faca y peyor
Non quereu donzela fea
Que anta mha porta pea