201 [= Tav 125,26]: Pero Garcia Burgales «Non me poss’eu, mia sennor, defender» [A 108, B 217]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[N]on me posseu mia sennor defender
que me non mate cedo uosso amor. se meu
de uos partir1 ay mia sennor pois miaqui.
uen ante uos cometer. [C]a pois miamor
ante uos quer matar. matar xe mia se me
sen uos achar.
 
[E] mia sēnor al uꝯ quero dizer
de que seiades ende sabedor
non prouarei eu mentreu uiuo for.
delle fogir ca nō ei en poder.
[C]a pois miamor ante uos q̄r matar.
 
[P]ois miante uos en tan gnʷ coita ten.
eme tolleu mia sēnor odormir
non q̄reu ia ꝓuar de me partir.
du fordes uos ca faria mal sen.
[C]a pois mia ante uos q̄r matar.

B


Non me posseu mha senhor defēder
que me nō mate cedo uossamor
semeu deuos partir ay mha senhor
poysma quj uen ante uos cometer
Ca poys mhamor ante uos q̄rmatar
matarxema se me sen uos achar
 
E mha senhʳ aluꝯ q̄ro diz’
de q̄ seiades ende sabedor
nō ꝓuarei eu ment’ uiuo for
delhi fogir ca nō ei endo poder
Ca /
 
Poys mhante uos en tā g̃m coyta ten
emj tolheu mha senhor o dormir
nō quereu ia ꝓuar de me partir
du fordes uos ca faria mal
Ca poys mhamor ante uos
  1. ^

    Inicialmente debeuse escribir portir; o grafema <o> transformouse despois en <a>.