583 [= Tav 25,31]: Don Denis «Non chegou, madr’, o meu amigo» [B 566, V 169]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Non chegou (recado)madreo meu amigo
E oiest o prazo saydo
Ay madre moyro damor
 
Nō chegou madro meu amado
E oiesto prazo passado
Ay madre moiro damor
 
E oiesto prazo saydo
Pᵉ que mētio o desmētido
Ay madre
 
E oiesto prazo passado
Pre q̄ mentiu o per iurado
Ay madre
 
E por q̄ mētiu o desmētido
Pesami poys ꝑ si e falido
Ay madre
 
Por q̄ mētiu o periurado
Pesami Poys mētiu ꝑ seu grado1

V


  Non chegou madro meu amigo
    e oiest o prazo saydo
    ay madre moyro damor
   
  Nō chegou madro meu amado
    e oiesto prazo passado
    ay madre moyro damor
   
  Eo iesto prazo saido
    pᵉ q̄ mentio o desmētido
    ay madre moyro damor
   
  Eoiesto prazo passado
    pᵉ q̄ mētiuo ꝑiurado
    ay madre moyro damor
   
  E por q̄ mētiu o desmētido
    pesami poys ꝑ si e falido
    ay madre moyro damor
   
  Por que mentiu o periurado
    pesami poys mentiu ꝑ seu grado.
  1. ^

    Colocci marcou estes dous últimos versos coa habitual liña en vertical colocada á esquerda que utiliza para sinalar os versos da fiinda, cando en realidade pertencen á derradeira estrofa. Neste caso talvez se confundiu pola ausencia total do verso de refrán.