326 [= Tav 40,7]: Fernan Fernandez Cogominho «Non am’eu mia senhor, par Deus» [B 366]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Non ameu mha senhor par deꝯ
Por nunca seu ben asperar
Mays fui con ela [    ] mecar
E ia assy amigꝯ meꝯ
Que non ey eu endal fazer
En quantela poder uiuer
 
Nona amey desquea uj
Pᵉ nunca dela auer seu ben
Mays uedes de gⁱsa mhauen
Meꝯ amigꝯque est assy
Que non ey eu endal fazer
 
Nona amo per bona fe
Pᵉ nunca seu ben auer ia
Ca sey ben que mho non fara
Mays mha fazenda ia assy e
Que non ey ·
 
Ca demo me cabo p’nder
Fui de pram hua fuj ueer
Pᵉ que sela non quer doer
Demj̄ mal dia foy uaçer
Que non ey ·
 
E ssey demj̄ coma de seer
Viu’ coitade poys moirer