692 [= Tav 75,11]: Joan Perez d'Avoin «Muitos vej’eu que se fazen de mí» [A 184, B 677, V 279]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[M]uitos uegeu que sse fazen de
mi. sabedores queo non son deprā
neno foron nunca neno seran
e pois que eu deles estou assi. [ ]on
saben tanto que possan saber. qual
est a dona que me faz morrer.
 
Ca sempre meu de tal guissa guardei.1
que non soubessen meu mal nē meu ben2
ꞇfazen3 sora sabedores en
mays pero cuidan saber quant eu sei4
[N]on saben tanto que p. s.
 
Digaxandando quis o que quisser
ca me sei eu como deles estou
ben grad a d’s que mend assi guardou
que se saquesto ꝑ mi nō souber
[N]on saben tanto. q. p. s.
E muito saben se nunca saber
o ꝑ mi poden nen ꝑ l()5 eu dizer.

B


Muytꝯ ueieu que se fazen demj
sabedores queo non son depram  
neno foꝝ nunca neno seram  
epoys que eu deles estou assy  
Non sabē tanto que possam saber  
qual est adona queme faz moirer  
   
Ca semp’meu de tal gisa guard̃ey  
q̄ nō soubessem meu mal nē meu bē  
e fazenssora sabedores en  
mas ꝑo cuydam saber quāteu sey  
Non sabē tāto q̄ possam saber  
   
Digāx an dando qis oq̄ qi  
camj sey eu como deles estou  
ben grada d’s q̄ mandassi guardou  
q̄ sessa q̄sto ꝑ mj nō souber  
Non sabem tāto q̄ po  
   
Emuyto saben se nūca saber6  
o ꝑm podem eꝑlheu dizer

V


  Muytꝯ ueieu que se fazen demi
sabedores queo non son depram  
neno foꝝ nunca neno seram  
epoys que eu deles estou assy  
non sabem tanto que possam saber  
qual est a dona queme faz morrer  
     
Ca senp̃ meu detal gⁱsa guardẽy  
q̄ nō soubessem meu mal nē meu ben  
efa(n)zenssora7 sabedores en  
mas ꝑo cuydam saber quāteu sey  
non sabem tāto q̄ possam saber  
     
Diganxandando qıs oq̄ qıƥ  
cami sey eu como deles estou  
ben gradađs q̄ mendassi guardou  
q̄ sessaq̄sto ꝑ mi nō souber  
non sabem tāto q̄ po.  
     
E muyto saben se nūca saber  
oꝑ mī podem eꝑlheu dizer.
 1. ^

  Obsérvase un punto, pero non co trazado que é habitual no manuscrito (téñase presente, porén, que esta é unha zona de corrección; a partir do enlace preposicional, incluído, o verso foi modificado).

 2. ^

  A forma meu presenta a tinta esvaída; o pergamiño está raspado.

 3. ^

  O signo tironiano está escrito en tinta máis clara; parece engadido nun segundo momento.

 4. ^

  Con excepción dos dous vocábulos finais, o verso debeu ser corrixido; está escrito sobre raspadura.

 5. ^

  Anulado por raspadura algún carácter.

 6. ^

  Os dous versos da fiinda foron sinalados por Colocci cunha liña vertical á esquerda.

 7. ^

  O primeiro <n> está riscado cun trazo vertical.