924 [= Tav 129,1]: Pero Goterrez «Muitos a que Deus quis dar mui bon sén» [B 921, V 509]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Muytꝯ a que d’s quis dar muy bon sen
E multalto hnhan gram poder1  
E muy toutro ben polo sseu plazer  
De todesto me poden uenter ben  
Sei meu a questo e al sei de mi  
Catodolos deste munde eu uēcj  
Damar amando ujue men poder ten  
   
A melhor dona e de melhor sen  
E mays fremosa que d’s fez naçer  
Essa sei de coracon ben querer  
Mais de quarꝯ donas qiom ben  
Nen queirā ia eꝑo este asi  
Auē mende a que eu u’ meriçi  
Grandes amol que mela pʳ entem  
   
Pero dea tanta mar ameu sen  
Mays de ꝙʷtꝯ outᵒs d’s quis faz’  
Nen ꝙʷtes me cuydā desta uēcer  
Vēroos̄ eu quereudolhy gram ben  
E ꝑo que nunca delal entendy  
Se non gran sanha des quando a uj  
E mal talante que coutra mj ten  
   
E senhor rey de portugal aqui2  
Jul gadora seeu amanda ꝯsy  
Deua seer3 desamado poren

V


Muytus aque des quis der muy bō ssen
e miritodro linhaie grā poder  
e mui toutro bē polo ssen plaçer  
de todesto me podem uenter ben  
ssei meu a que sto e al ssei de mi  
ca todolos deste munde eu uē ej  
damar amando a que men poder ten  
   
A melhor dona e demelhor sen  
e mais ffremossa q̄ đs fez nater  
essa ssei de coraçō bē q̄rer  
mais de qua*us4 donas qⁱserom bē  
nē q̄rran ie ꝑo este asi  
auẽ mende oq̄ eu nō meriçi  
grandesamor q̄ mela p̃ en tem  
   
Pero dea tāta mur a meu sen  
mays de ꝙ̄tus outᵒs đs qⁱs faz̃  
nē ꝙ̄tos me cuydā desta uẽzer  
uē ecos eu q̄ rēdolhy grā bē  
ꝑo q̄ nūca delal entēdy  
senō grā sanha desquāda oy  
omal talāte q̄ ꝯt̃ mī rē.  
   
E senhor rey de poreu gal aqⁱ  
iulgadora seeu amāda sy  
deua soer desamado porē
 1. ^

  Á esquerda deste versos hai un reclamo dun revisor indicando que algún elemento debía ser corrixido. O texto foi logo escrito sobre rasura e lese con dificultade por corrosión do papel.

 2. ^

  Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical situada á esquerda desta.

 3. ^

  Sobre os <ee> hai un leve trazo curvo que probabelmente remita ás plicas presentes no exemplar.

 4. ^

  Entre o <a> e o <u> hai outra letra que non se aprecia por causa dunha nódoa de tinta.