284 [= Tav 79,36]: Joan Soarez Coelho «Meus amigos, quero-vos eu mostrar» [A 177, B 328]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Meus amigos quero uꝯ eu
mostrar. comeu querria ben da
mia sennor. e non ualla ela nen
amor. nen deus se uos uerdade nō
iurar. [ ]en querria que me fezes
se ben. pero non ben u perdesse ela
ren.
 
[E] mays uos direi o que pod e ual.
me nō ualla se querria uiuer
eno mūdo nen niun ben auer
dela nen dotri se fosse seu mal.
[B]en querria
 
[E] ami semella cousa sen razon.
pois algun ome mais ama moller
ca si nen al seu ben por seu mal q̄r.
e por aquest e si meu coraçon
[B]en1 querria

B


Meꝯ amigꝯ querouꝯ eu mostrar
Comeu queiria ben damha senhor
E non mj ualha ·ela · nen amor ·
Nen tuꝯ seuꝯ uerdade non iurar
Ben queiria quemj fezesse ben
Pero non ben hu perdessela ren
 
 
E mays uꝯ direy o que pode ual
Me non ualha· se queiria uiuer
E no mundo nē nē hnn ben auer
Dela nē dont’m se fosse seu mal ·
Nen queiria quemj fezesse ben ·
 
Camj se melha consa sen razon
Pois algun home mais ama molher
Ca si nen al seu ben pᵉ seu mal q̄r
E pᵉ aquestessy meu coraçon
Nen queiria .
 
  1. ^

    A letra de espera está moi apagada.