968 [= Tav 63,38]: Joan Airas de Santiago «Meu senhor rei de Castela» [B 966, V 553]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Meu senhor Rey de castela
Venhome uꝯ querelar  
E u amey hunha douzela  
Por que mou uistes trobar  
E con quen sse foy casar  
Por quanteu dela ben dixi  
Quer mora por eu matar  
   
Fiador pera d’eito  
Lhi quix ꝑante uos dar  
El ouue dem despeyto  
E mandoume desafiar  
Nonlheu sey ala morar  
Venhauos que men paredes  
Ca non ei ꝙʷ menparar  
   
Senhor pᵉ santa Maria  
Mandadante uos chamar  
Ela em algun dia  
   
Mandadeuꝯ razar  
Sessela dem queixar  
De nulha ren que dissesse  
Enssa prison querentrar  
   
Semj iustiça non ual1  
Ante Rey tan iusticeyro  
Hir mey ao de portugal

V


Meu senhor rey de castela
uenhomeuꝯ querelar  
en amey hunha donzela  
por que mou uistes trobar  
e con quen sse foy casar  
por quanteu dela ben dixi  
quer mora poren matar  
   
Fidor ꝑa dẽito  
hi qⁱx ꝑante uos dar  
el ouue demī despeyto  
emandoume desafiar  
nōlheu sey ala morar  
uenhauos q̄ men paredes  
ca nō ei ꝙ̄ men parar  
   
Senhor pᵉ scā maria  
mandadante uos chamar ela emī algū dia  
mandadenꝯ razōar  
sessela demī q̄ixar  
denulha rē q̄ dissesse  
enssa pⁱson q̄rentrar.  
   
Semi iustiça nō ual  
ante rey tā justiçey ro  
hirmey ao de portugal
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.